OCULTACIO PERIMETRAL

Els nostres clients volien intimitat. Disposaven d´una tanca de panell rígid verda, amb ocultació […]